Tiziana Terenzi 

Vůně ohňů inspirované cestovními zápisky. Vůně s příznaky paměti a duše, dokonale zachycující emoce. Vůně představují kroky na cestě směrem k velkoleposti ohně a pocitům z fantastických zážitků a setkání.

Vůně ohňů – jsou tady... inspirovány cestovními zápisky v notesu s koženým obalem, tak starobylé a hojně nošené, tak jako znalost řemesla domu Terenzi. Parfémy s pamětí a duší dokonale zachycující emoce. Tyto parfémy představují kroky na podivuhodné a pokračující cestě směrem k velkoleposti ohně a pocitům z fantastických zážitků a setkání.

Hypnotická síla a krása ohně je vždy přítomna v našem životě. V ohni každá emoce, každý obraz a každá vůně ožívá a existuje téměř nezávisle na našich myšlenkách.

Parfémy Tiziana Terenzi umí zachytit podstatu okamžiku. Vytvoření těchto extraktů parfému pochází z nikdy nekončící snahy zachytit a uchovat emoce. Tyto parfémy ztělesňují mocnou faustovskou touhu pokusit se zachytit krásné chvíle pomocí neustálého zkoumání svého Já.

Není to parfém, ale skutečná cesta přes emoce a paměť, všechny esence evokující krásné vzpomínky jsou uvězněny uvnitř vzácných molekul tak, aby se navždy vryly do našich myslí.